Nonstick

Livscykelkostnad

Odoo image and text block

Vilken väljer du?

Du sparar både pengar och miljön om du väljer RilonElast - den fantastiska silikonbehandlingen från RUNEX.

Kostnadsjämförelsen bygger på verkliga data insamlade under 20 års tid. Vår unika databas innehåller idag nonstick-behandling av 1'150'000 bakplåtar och bakformar i 500 bagerier varav 340'000 är formset behandlade med Fluorplast. Vid varje ombehandlingstillfälle har livslängden registrerats.

Vi kan med säkerhet säga att en Fluorplastbehandling av högsta kvalitet har en livslängd som endast är 30% längre än för RilonElast. Men eftersom priset för Fluorplastbehandlingen är avsevärt högre blir livscykelkostnaden (LCC) för RilonElast betydligt lägre, eller ca -30%.

Silikon bidrar dessutom inte till spridning av miljögiftet PFAS så ditt val borde vara ganska enkelt - eller hur?

Smörjfria ytbeläggningar

Det finns två helt olika huvudgrupper av nonstick-beläggningar för bakplåtar och bakformar, Fluorplaster och Silikoner.

Fluorplaster

 • Uppfanns 1938 av Roy J. Plunket som fick patent på Polytetrafluoreten (PTFE) 1941.
 • DuPont, som är ett amerikanskt multinationellt kemisk-tekniskt företag, registrerade varumärket Teflon® för vissa Fluorplaster 1944.
 • Det finns idag många olika tillverkare av Fluorplaster med egna varumärken.
 • Fluorplaster har fysiska egenskaper som gör den mycket hal (låg friktion) och motståndskraftig mot olika typer av nedbrytningar.
 • Fluorplaster började användas för att belägga stekpannor 1954.
 • Det finns flera olika varianter av Fluorplaster för ytbeläggning av bakplåtar och bakformar. De har olika egenskaper vad gäller, nöttålighet, temperaturtålighet, släppförmåga, etc. De appliceras i olika många lager och med olika skikttjocklek. Priset och prestandan skiljer mycket mellan en 1-lagers PTFE (lägsta kvaliteten) och en 3- eller 4-lagers PFA (högsta kvaliteten). RUNEX erbjuder alla alternativen.
  • PTFE (Polytetrafluoreten)
  • PFA (Perfluoroalkoxy)
  • FEP (Fluorerad etenpropen)
 • Det pågår en livlig debatt om Fluorplasters eventuella skadlighet för hälsan och miljön. Dels om olika kemiska ämnen som används vid framställningen av materialet, dels vid appliceringen av materialet på olika underlag, dels vid användningen av materialet i förhöjda temperaturer på spisplattor och i ugnar, dels vid avbränningen av materialet i höga temperaturer då gammal beläggning ska avlägsnas eller då det avlägsnas på annat sätt. Men främst den spridning som sker då nonstickbehandlade produkter slutligen skrotas.
 • En av materialets fördelar är att det är mycket motståndskraftigt mot olika typer av nedbrytning. Just det faktumet anförs idag av vissa som ett starkt argument mot vidare användning eftersom det ackumuleras i miljön.
 • Fluorplaster är en källa till spridning av PFAS - vår tids största miljögift?       Läs mer om PFAS

Silikoner

 • Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre och om man mäter i vikt utgör kisel 26% av grundämnena i jordskorpan. Kisel finns oftast i form av kiseldioxid eller i silikatmineral i vanlig sand.
 • Kisel är ett ämne som kroppen behöver ett visst dagligt intag av.
 • Kisel (silikongummi) används inom medicin till bl.a kontaktlinser, och för hushållsprodukter till bl.a nappar och nappflaskor.
 • Silikon för bakplåtar och bakformar finns både som Silikongummi (elastisk) och Silikonharts (hård).
 • RilonElast är vårt namn på vår silikongummibeläggning (material och metod).
 • RilonHard är vårt namn på vår silikonhartsbeläggning (material och metod).
Odoo image and text block

Hur många månader håller en nonstick-beläggning?

Bakplåt och bakformar behandlade med en nonstick behandling kan liknas vid ett hjul till en bil. Den består av en fälg som håller i många år och däck som förslits och byts ut många gånger under fälgens livstid. Hur många månader håller ett bildäck? Det beror i mycket hög grad på körsträckan. Din körstil påverkar också livslängden då hårda inbromsningar, burn-outs och sladdar i kurvor sliter extra hårt på däcket. Även bilens vikt, vägbanans beskaffenhet och yttertemperaturen är faktorer som påverkar. Kör du över ett vasst föremål så kan livslängden bli mycket kort.

Det är precis på samma sätt med en nonstickbehandling. Hur många månader håller den? Det beror i mycket hög grad på hur många gånger per dag eller vecka du bakar på den. Andra viktiga faktorer är ugnstemperaturen och ugnstiden men även hur mycket ånga du använder i ugnen. Typ av ingredienser och olika form av mekanisk förslitning är andra viktig faktorer som påverkar livslängden.

Våra erfarenheter

Släppförmåga

En smörjfri ytbeläggnings släppförmåga kan mätas med kontaktvinkelmetoden (Contact angle) där större kontaktvinkel indikerar bättre släppförmåga. Vi har låtit IFP (Institutet för Fiber och Polymerteknik) i Göteborg mäta det på ett antal provbitar med olika typer av smörjfria ytbeläggningar:

 • RilonElast (RUNEX's silikongummi)
 • RilonHard (RUNEX's silikonharts)
 • PTFE (en typ av Fluorplast)
 • FEP (en typ av Fluorplast)

Livslängd

Fråga: Hur långt är ett gummiband? Svar: Det beror på hur hårt man drar i det.

Fråga: Hur länge håller en smörjfri ytbeläggning? Svar: Livslängden för alla smörjfria ytbeläggningar är begränsad. Den beror på ett flertal olika faktorer: Användningsfrekvens, miljö, material och design.

Användningsfrekvens

Det är inte relevant att tala om livslängden för en smörjfri beläggning i generella termer av antal månader eller år.

Någon bakar 1 gång per dag medan en annan bakar 5 gånger per dag. Slitaget på ytbeläggningen för den senare är 5 gånger större per tidsenhet jämfört med den förra.

Även vid lika antal bakningar per dag kan livslängden skilja betydligt mellan den som gräddar i låg temperatur och/eller kort tid jämfört med en annan som gräddar i hög temperatur och/eller lång tid. Slitaget på ytbeläggningen för den senare är betydligt större per bakning vilket ger färre antal bakningar per tidsenhet jämfört med den första.

På samma sätt förhåller det sig med alla belastningsfaktorer från miljön (se nedan).

Miljö

Livslängden för en smörjfri ytbeläggning reduceras gradvis vid ökad exponering av en eller flera ogynnsamma belastningsfaktorer från miljön. De mest avgörande av ogynnsamma belastningsfaktorer är:

 • Termiskt slitage
  • Hög temperatur i bakugnen.
  • Lång tid i bakugnen.
  • Alla smörjfria ytbeläggningar är helt pulveriserade efter 4-5 timmar i 450°C. Vägen dit ser olika ut för de olika materialen. Gemensamt är att det inte finns en fast temperaturgräns men är en kombination av temperatur och tid. Avbränning i pyrolysugnar är en av flera metoder för borttagning av gammal smörjfri ytbeläggning.
 • Kemiskt slitage
  • Mycket ånga vid höga temperaturer.
  • Mycket socker.
  • Mycket ägg.
  • Mycket stärkelse.
 • Mekansikt slitage
  • Repor och nötning.
  • Nedsmutsning av ytbeläggningen med inbränt fett, mjöldamm, brödrester, etc.

Nedanstående två diagram visar på dels Temperaturtålighet (Temperature Durability) dels Ångtålighet (Steam Durability) för RilonElast (RUNEX's silikongummi) uppmätt efter vissa kriterier i laboratoriemiljö. Diagrammen visar hur livslängden gradvis förkortas (antal timmar innan kriteriegränsen nås) med stigande temperatur samt ångtemperatur.

Material

Livslängden för en smörjfri ytbeläggning beror på underlagets motståndskraft mot rost och annan korrosion. Det räcker med att en liten yta får ett rostangrepp så att ytbeläggningen lossnar där för att hela bakplåten eller bakformen måste beläggas på nytt.

 • För maximal livslängd rekommenderar vi aluminium eftersom det inte rostar.
 • Alustål används idag men det är då viktigt att komma ihåg att det är ett ”laminat” med en kärna av vanligt rostbenäget stål och ett mycket tunt skikt av aluminium på varje sida. Aluminiumskiktet täcker inga snittytor vid klippkanterna och förslits dessutom både vid tillverkningen av bakplåten eller bakformen (svetsning, gradning och blästring) men också med tiden då den används för bakning. Det leder till att omsider kan rostangrepp göra att ytbeläggningen släpper och måste göras om av detta skäl - inte för att släppegenskaperna gått förlorade. Om sandblästring används som metod för att skapa bra fästgrund för en ytbeläggning så tar det bort, helt eller delvis, det tunna, rostskyddande aluminiumskiktet.
 • Vanlig stålplåt används numera inte ofta till bakplåtar eller bakformar bl.a eftersom den rostar mycket lätt och rosten gör att ingen ytbeläggning får särskilt lång livslängd.
Design

Livslängden för en smörjfri ytbeläggning beror på bakplåtens eller bakformens design.

 • Släppvinkel i formen. En mer lodrät sidovägg kräver bättre släppegenskaper än en med större släppvinkel. Detta gäller i ökad grad ju högre formens sidor är eller ju större dess sidoarea är.
 • Präglingar av räfflor eller text på sidorna av en bakform gör att ytbeläggningen nöts mer där då brödet tas ut ur formen.

Aluminium skadas

Aluminium skadas, den mjuknar och tappar styrkan, av Fluorplastbeläggningar eftersom de måste härdas i så höga temperaturer. Dessutom måste gammal Fluorplastbeläggning ofta brännas i mycket höga temperaturer under lång tid i Pyrolysugnar för att kunna avlägsnas före ombehandling. Sammantaget gör det att bakplåtar och bakformar av aluminium som beläggs med Fluorplast får en mycket kortare livslängd innan de blivit så deformerade att de måste skrotas. Det är sannolikt så att vissa bakplåtar av aluminium inte ens går att ombehandla en enda gång utan måste skrotas och ersättas med ny. Adderar man den extra kostnaden till kostnaden för en Fluorplastbeläggning så blir kostnaden per bakning mycket hög.


Bakplåtar och bakformar av alustål skadas inte av de höga temperaturerna som måste användas för behandling med Teflon och andra typer Fluorplast.

Totalekonomi

Vid jämförelse av totalekonomi för olika typer av smörjfria ytbeläggningar rekommenderar vi att man beräknar ”Kostnaden per bakning” för de olika alternativen enligt kalkylmodellen:

Kostnad per bakning = Ytbeläggningens pris / Antal bakningar

Vårt erbjudande – Du väljer

RUNEX erbjuder smörjfria beläggningar av bakplåtar och bakformar av båda typerna, Silikoner och Fluorplaster, och levererar utifrån kunders krav och önskemål.

Vi konstaterar dock att PFAS, där Fluorplaster ingår, är mycket uppärksammat pga dess påverkan på miljön och vår hälsa. Vi kan inte avgöra vad som är rätt eller fel eller i hur stor grad försiktighetsprincipen bör följas av andra, men uppmanar dej att själv sätta dig in i frågan och därefter bestämma vilket material du ska välja. Läs mer om PFAS

Bageriudstyr

Find det meste du har brug for af udstyr til dit bageri eller konditori.