PFAS – vor tids værste miljøgift?

Odoo image and text block

PFAS – værre end PCB og DDT?

PFAS er betegnelsen for en stor gruppe højfluorerede stoffer hvor visse er ekstremt svært nedbrydelige, bioakkumulerende og giftige, og som vi alle (>98% af den voksne befolkning) desværre har i blodet i dag – det havde vi ikke før.

PFAS har potentielt alvorlig helbredsrisiko og kan være kræftfremkaldende, forårsage leverskade, påvirke reproduktionsevnen, påvirke immunsystemet, give hormonforstyrrelser, etc.

PFAS spredes til naturen via mange af de produkter vi anvender i vores hverdag, eksempelvis nonstick-behandlinger af typen fluorplast (Teflon).

PFAS findes i dag overalt i naturen, selv i maden vi spiser og vandet vi drikker. Stoffet spredes via produkter der er opfundet af mennesket og som er meget populære eftersom de afviser vand, smuds og fedt.

Madrid--deklarationen fra 2015 der kræver stop for alle typer af PFAS er underskrevet af mere end 200 ledende forskere på området fra 38 lande.

EU-kommissionen opfordrer i sin seneste forskningssammenfatning til at begynde en udfasning af PFAS. Lovgivning er et langsomt værktøj, så du og jeg må gå forrest, for at redde vor sundhed og miljø.

Du kan mindske spredningen af PFAS ved at vælge silikone i stedet for fluorplast (Teflon).

Spredning af PFAS til miljøet

Odoo CMS - a big picture

 Selvom spredningen af PFAS ikke er stor under brugen af bageplade eller bageforme i bageriet, er den samlede spredning i stoffernes samlede levetid betydelig. Ved rebehandling eller ophugning går 100% af de resterende PFAS til naturen.

Odoo image and text block

Præsidentkandidat ønsker at forbyde alle PFAS-kemikalier

Præsidentkandidat Kirsten Gillibrand (D) i USA krævede at alle PFAS-kemikalier blev forbudt under et stop i Portsmouth den 15. marts 2019.

"Jeg tror, at vi må forbyde hele gruppen af kemikalier, fordi de vil blive bestemt ... som kræftfremkaldende stoffer," sagde Gillibrand under et møde for at tale om problemer med vandforurening.

Hun tilføjede, at PFAS-forurening er "et problem, der påvirker samfund i hele landet."

"Det er noget, som Miljøstyrelsen skal tage alvorligt," sagde hun. "Vores ansvar er at beskytte folk, det er vores primære ansvar".

Kilde: www.fosters.com

Madrid-erklæringen om PFAS

Odoo image and text block

Hvad siger 200 forskere og vitenskapsmen om PFAS?

  • Stop med at bruge PFAS hvor de ikke er væsentlige eller når der findes sikrere alternativer.
  • Som forskere og andre fagfolk fra en række discipliner er vi bekymrede for produktion og frigivelse i miljøet af et stigende antal PFAS.
  • PFAS findes i dag i indendørs og udendørs miljøer, dyreliv og menneskevæv og kropsvæsker verden over.
  • I dyreforsøg har nogle langkædede PFAS vist sig at forårsage leverskader, forstyrrelse af immunsystemet og tumorer i flere organsystemer.
  • Selv om nogle af de langkædede PFAS udfases er de mest almindelige udskiftninger kortkædede PFAS med lignende strukturer.
  • Øget brug af fluorerede alternativer vil føre til stigende niveauer af stabile perfluorerede nedbrydningsprodukter i miljøet og muligvis også i biota og mennesker.
  • Vi opfordrer det internationale samfund til at samarbejde om at begrænse produktionen og brugen af PFAS.

Hvad siger svenske Miljøstyrelsen om PFAS?

Odoo image and text block

Kilde: Naturvårdsverket i Sverige

PFAS er betegnelsen for ca. 5000 industrielt producerede kemikalier.

PFAS (perfluorerede og polyfluorerede stoffer) eller højtfluorerede stoffer, som de også kaldes, er blevet brugt i et stort antal produkter siden 1950'erne.

PFAS er bredt fordelt i miljøet, ekstremt vedholdende og nogle er giftige.

PFAS er en gruppe af organiske stoffer, som er karakteriseret ved at være fuldstændigt fluorinerede, dvs. de indeholder en carbonkæde, hvor hvert hydrogenatom erstattes af et fluoratom. Den kemiske binding mellem carbon og fluor er en af de stærkeste tilgængelige.

I branchen anvendes de til fremstilling af fluoropolymerer, der bl.a. anvendes i nonstick stegepander og plader.

I takt med udviklingen af bedre analysemetoder for PFAS-stoffer er dens udbredte formidling i miljøet og mennesket blevet mere og mere anerkendt.

Den store anvendelse betyder, at emissionerne til miljøet vil være store. De stabile egenskaber og lang levetid for PFAS-stoffer er en vigtig faktor, da lækage og spredning kan forekomme under stoffernes hele levetid - fra produktion, under brug og efter brug fra lossepladser.

Forskellige PFAS har forskellige veje. Mange perfluorerede stoffer spredes via vand og i vandmiljøer, mens de polyfluorerede stoffer er mere flygtige og oftere spredt gennem luften.

Flere oplysninger

Her er links til artikler om PFAS.

Vælg silikone

Du kan mindske spredningen af PFAS ved at vælge silikone i stedet for fluorplast (Teflon).

En silikonebehandling af god kvalitet er oftest det mest lønsomme alternativ.

Læs mere om alternativerne

For Bakers By RUNEX

Det meste af det jer har brug for af bageriudstyr fra Skandinaviens ældste og mest erfarne producent af bageplader, bageforme og silikonebehandlinger. Etableret 1972. Ofte kopieret. Sjældent overgået.