Værdier og Forpligtelser

Kvalitet

Vi skal levere produkter og tjenester af en sådan kvalitet, der opfylder vores kunders forventninger, behov og krav.

Sundhed og Sikkerhed

Vi skal være en sikker og inkluderende arbejdsplads og systematisk evaluere arbejdsmiljøet for at opnå en høj grad af sikkerhed og trivsel for alle.

Miljø

Vi skal være forsigtige med miljøet og ikke forårsage permanent skade på de økologiske systemer, og skal om muligt vælge materialer og processer, der har mindst negativ indvirkning på miljøet.

Etisk handel

Vi skal ikke bruge materialer og produkter fremstillet under forhold, der udnytter eller udsætter folk for unødvendige risici.

Bageriudstyr

Find det meste du har brug for af udstyr til dit bageri eller konditori.