Personvernpolicy

Vi samler kun inn de personlige data som er nødvendig for å kunne fullføre avtaler og svare på henvendelser.

Vi beholder personlige data for samme årsak i fremtiden.

Vi deler ikke personlige data til ekstern part annet enn det som kreves for å fullføre en avtale.

Om du vil ha informasjon om data vi har lagret på deg, send en forespørsel til: info@runex.com.

Om du vil vi skal redigere noen av dine personlige data, send beskjed om dette til: info@runex.com. Vi vil redigere disse opplysningene, forutsatt at det ikke finnes rettslig grunn for å beholde dem.