Nonstick

Livssykluskostnad

Odoo image and text block

Hva velger du?

Du sparer både penger og miljø om du velger RilonElast - den fantastiske silikonbehandlingen fra RUNEX.

Kostnadssammenligningen bygger på virklige data insamlet under 20 års tid. Vår unike database inneholdler idag nonstick-behandling av 1'150'000 bakeplater og bakeformer i 500 bakerier hvorav 340'000 er formsett behandlede med Teflon og annen fluorplast. Ved hvert enkelt ombehandlingstillfelle har livslengden blitt registrert.

Vi kan med sikkerhet si at en Fluorplastbehandling av høyeste kvalitet har en levetid som kun er 30% lenger en for RilonElast. Men ettersom prisen for Fluorplastbehandlingen er mye høyere blir livssykluskostnaden (LCC) for RilonElast betydelig lavere, eller ca -30%.

Silikon bidrar dessuten ikke tll spredning av miljøgiften PFAS så ditt valg burde være ganske enkelt - eller hva?

Smørefrie overflatebelegg

Det finnes to helt ulike hovedgrupper av nonstick-belegg for bakeplater og bakeformer, Fluorplaster (Teflon) og Silikoner.

Fluorplaster

 • Oppfunnet i 1938 av Roy J. Plunket som fikk patent på Polytetrafluoreten (PTFE) i 1941.
 • DuPont, som er et amerikansk multinasjonalt kjemisk-teknisk firma, registrerte varemerket Teflon® for visse Fluorplaster i 1944.
 • Det finnes idag mange ulike produsenter av Fluorplaster med egne varemerker.
 • Fluorplaster har fysiske egenskaper som gjør den meget glatt (lav friksjon) og motstandskraftig mot ulika typer av nedbrytninger.
 • Fluorplaster ble brukt på stekepanner fra 1954.
 • Det finnes flere ulike varianter av Fluorplaster for overflatebehandling av bakeplater og bakeformer. De har ulike egenskaper hva gjelder, mekansik slitasje, temperaturmotstandsdyktig, slippevne, etc. De påføres i ulike mange lag og med ulike tykkelser. Pris og prestanda skiller myr mellom en 1-lags PTFE (laveste kvalitet) og en 3- eller 4-lags PFA (høyeste kvalitet). RUNEX tilbyr alle alternativ.
  • PTFE (Polytetrafluoreten)
  • PFA (Perfluoroalkoxy)
  • FEP (Fluorerad etenpropen)
 • Det pågår en livlig debatt om Fluorplasters eventuelle skadlighet for helsen og miljøet. Dels om ulike kjemiske emner som anvendes ved fremstillningen av materialet, dels ved påføringen av materialet på ulike underlag, dels ved bruk av materialet i høye temperaturer på komfyrplater og i ovner, dels da gammelt belegg skal fjernes. Men fremst spredningen som skjer da nonstickbehandlede produkter til slutt skall skrotes.
 • En av materialets fordeler er at det er meget motstandskraftig mot ulike typer nedbrytning. Akkurat det faktum fremheves idag av visse som et sterkt argument mot videre anvendning ettersom det akkumuleres i miljøet.
 • Fluorplaster er en kilde til spredning av PFAS - vår tids største miljøgift?       Les mer om PFAS

Silikoner

 • Kisel er det nest vanligste grundstoffet i jordskorpen etter oksygen og om man måler i vekt utgjør kisel 26% av grundstoffene i jordoverflaten. Kisel finnes oftest i form av kiseldioksid eller i silikatmineral i vanlig sand.
 • Kisel er et stoff som kroppen behøver et daglig inntak av.
 • Kisel (silikongummi) anvendes innen medisin til bl.a kontaktlinser, og for husholdningsprodukter til bl.a smokker og tåteflasker.
 • Silikon for bakeplater og bakeformer finnes både som Silikongummi (elastisk) og Silikonharts (hard).
 • RilonElast er vårt navn på vår silikongummibeleggning (materiale og metode).
 • RilonHard er vårt navn på vår silikonhartsbeleggning (materiale og metode).
Odoo image and text block

Hvor mange måneder holder en nonstick-beleggning?

Bakeplater og bakeformer behandlede med en nonstick behandling kan sammenlignes med et hjul tll en bil. Den består av en felg som holder i mange år og dekk som slites og byttes ut mange ganger under felgens levetid. Hvor mange måneder holder et bildekk? Det er i høy grad avhengig av kjørte kilometer. Din kjørestil påvirker også livslengden da harde nedbremsninger, burn-outs og hard kjøring i svinger sliter ekstra hardt på dekket. Også bilens vekt, vegbanens struktur og temperatur er faktorer som påvirker. Kjører du over en skarp gjenstand kan livslengden bli veldig kort.

Det er akkurat på samme måte med et nonstickbelegg. Hvor manga måneder holder den? Det er i høy grad avhengig av hvor mange ganger per dag eller uke du baker på den. Andre viktige faktorer er ovnstemperatur og steketid men også hvor mye steam du bruker i ovnen. Type ingredienser og ulike former av mekanisk slitasje er andre viktige faktorer som påvirker livslengden.

Våre erfaringer

Slippevne

En smørefri overflates slippevne kan måles med kontaktvinkelmetoden (Contact angle) der større kontaktvinkel indikerer bedre slippevne. Vi har latt IFP (Institutet for Fiber og Polymerteknik) i Gøteborg måle det på et antall prøvebiter med ulike typer nonstickbelegg:

 • RilonElast (RUNEX's silikongummi)
 • RilonHard (RUNEX's silikonharts)
 • PTFE (en type Fluorplast)
 • FEP (en type Fluorplast)

Livslengde

Spørsmål: Hvor lang er en gummistrikk? Svar: Det er avhengig av hvor hardt man drar i den.

Spørsmål: Hvor lenge holder et nonstickbelegg? Svar: Livslengden for alle nonstickbelegg er begrenset. Den avhenger av flere ulike faktorer: Bruksfrekvens, miljø, materiale og design.

Bruksfrekvens

Det er ikke relevant å snakke om livslengden for et nonstickbelegg i generelle termer av antall måneder eller år.

Noen baker 1 gang per dag mens andre baker 5 ganger per dag. Slitasjen på belegget for den siste er 5 ganger større per tidsenhet sammenlignet med den første.

Også ved like antall bakinger per dag kan livslengden skille betydelig mellom den som steker i lav temperatur og/eller kort tid sammenlignet med en som steker i høy temperatur og/eller lang tid. Slitasjen på belegget for den siste er betydelig større per baking hvilket gir færre antall bakingar per tidsenhet sammenlignet med den første.

På samme måte er det med alle belastningsfaktorer fra miljøet (se under).

Miljøet

Livslengden for et nonstickbelegg reduseres gradvis ved øket eksponering av en eller flere negative belastningsfaktorer fra miljøet. De mest avgjørende er:

 • Termisk slitasje
  • Høy temperatur i ovnen.
  • Lang tid i ovnen.
  • Alle nonstickbelegg er helt pulveriserte etter 4-5 timer i 450°C. Vegen dit ser ulik ut for de ulike materialer. Felles er att det ikke finnes en fast temperaturgrense men er en kombinasjon av temperatur og tid. Avbrenning i pyrolyseovnerr er en av flere metoder for fjerning av gammelt nonstickbelegg.
 • Kjemisk slitasje
  • Mye steam ved høy temperatur.
  • Mye sukker.
  • Mye egg.
  • Mye stivelse.
 • Mekansik slitasje
  • Riper og sjitasje.
  • Tilgrisning av overflaten med innbrent fett, melstøv, brødrester, etc.

Diagram under viser dels Temperaturholdbarhet (Temperature Durability) dels Steamholdbarhet (Steam Durability) for RilonElast (RUNEX's silikongummi) målt etter visse kriterier i laboratoriemiljø. Diagrammene viser hvordan livslengden gradvis forkortes (antall timer innen kriteriegrensen er nådd) med stigende tørr temperatur og steam temperatur.

Material

Livslängden för en smörjfri ytbeläggning beror på underlagets motståndskraft mot rost och annan korrosion. Det räcker med att en liten yta får ett rostangrepp så att ytbeläggningen lossnar där för att hela bakplåten eller bakformen måste beläggas på nytt.

 • För maximal livslängd rekommenderar vi aluminium eftersom det inte rostar.
 • Alustål används idag men det är då viktigt att komma ihåg att det är ett ”laminat” med en kärna av vanligt rostbenäget stål och ett mycket tunt skikt av aluminium på varje sida. Aluminiumskiktet täcker inga snittytor vid klippkanterna och förslits dessutom både vid tillverkningen av bakplåten eller bakformen (svetsning, gradning och blästring) men också med tiden då den används för bakning. Det leder till att omsider kan rostangrepp göra att ytbeläggningen släpper och måste göras om av detta skäl - inte för att släppegenskaperna gått förlorade. Om sandblästring används som metod för att skapa bra fästgrund för en ytbeläggning så tar det bort, helt eller delvis, det tunna, rostskyddande aluminiumskiktet.
 • Vanlig stålplåt används numera inte ofta till bakplåtar eller bakformar bl.a eftersom den rostar mycket lätt och rosten gör att ingen ytbeläggning får särskilt lång livslängd.
Design

Livslängden för en smörjfri ytbeläggning beror på bakplåtens eller bakformens design.

 • Släppvinkel i formen. En mer lodrät sidovägg kräver bättre släppegenskaper än en med större släppvinkel. Detta gäller i ökad grad ju högre formens sidor är eller ju större dess sidoarea är.
 • Präglingar av räfflor eller text på sidorna av en bakform gör att ytbeläggningen nöts mer där då brödet tas ut ur formen.

Aluminium skades

Aluminium skades, den mykner og taper styrke, av Fluorplastbeleggninger ettersom de må herdes i høye temperaturer. Dessuten må gammel Fluorplastbelegg ofte brennes i veldig høye temperaturer under lang tid for og kunne fjernes før ombehandling. Det gjør at bakeplater og bakeformer av aluminium som belegges med Fluorplast får en mye kortere livslengde innen di blir deformert og må skrotes. Det er sannsynlig at visse bakeplater av aluminium ikke en gang går å ombehandle men må skrotes og erstattes med ny. Adderer man den ekstra kostnaden til kostnaden for en Fluorplastbeleggning blir kostnaden per baking veldig høy.


Bakeplater og bakeformer av alustål skades ikke av de høye temperaturene som må anvendes ved behandling med Teflon og andre typer Fluorplast.

Totaløkonomi

Ved sammenligning av totaløkonomi for ulike typer nonstickbelegg anbefaller vi at man beregner ”Kostnaden per baking” for de ulike alternativene i følge kalkylemodellen:

Kostnad per baking = Nonstickbeleggets pris / Antall bakinger

Vårt tilbud – Du velger

RUNEX tilbyr nonstickbelegg av bakeplater og bakeformer av begge typene, Silikoner og Fluorplaster (Teflon), og leverer etter kundens krav og ønske.

Vi konstaterer deremot at PFAS, der Fluorplaster inngår, er mye i fokus pga deres påvirkning på miljøet og vår helse. Vi kan ikke avgjøre hva som er rett eller feil eller i hvor stor grad forsiktighetsprinsippet bør følges av andre, men oppforder deg og selv sette deg inn i spørsmålet og deretter bestemme hvilket materiale du skal velge. Les mer om PFAS

Bakeriutstyr

Finn det meste du trenger til ditt bakeri eller konditori.