PFAS – vår tids verste miljøgift?

Odoo image and text block

PFAS – verre en PCB og DDT?

PFAS er fellesnavnet på en stor gruppe perfluorerte (høyfluorerte) stoffer hvor noen er ekstremt vanskelig å bryte ned, bioakkumulerende og giftige, og som vi alle (>98% av voksne) dessverre har i blodet idag – det hade vi ikke før.

PFAS har potensielt alvorlige helserisiko og kan være kreftfremkallende, forårsake leverskader, påvirke vår fruktbarhet, påvirke immunforsvaret, gi hormonforstyrrelser, etc.

PFAS spres i naturen av mange produkter vi bruker ivår hverdag, eksempelvis nonstick-behandlinger som fluorplast (Teflon).

PFAS finnes i dag overalt i naturen , til og med i maten vi spiser og vannet vi drikker. Emnene spres via produkter som er oppfunnet av oss mennesker og som er meget populære ettersom de aviser vann, smuss og fett.

Madrid-deklarasjonen fra 2015 som krever stopp for alle typer PFAS har blitt signert av over 200 ledende forskere på område fra 38 land.

EU-kommisjonen oppfordrer i sin seneste forskningsammensetning til å begyne utfasing av PFAS. Lovgivningen er et langsomt verktøy så du og jeg må gå foran, for å redde vår helse og vårt miljø.

Du kan redusere spredningen av PFAS med å velge silikon fremfor fluorplast (Teflon).

Spredning av PFAS til miljøet

Odoo CMS - a big picture

 Selv om spredning av PFAS ikke er stor under bruk av bakeplaten eller bakeformen i bakeriet, er den totale spredningen under stoffets totale levetid betydelig. Ved rebehandling eller skraping går 100% av de resterende PFAS til naturen.

Odoo image and text block

Presidentkandidat ønsker å forby alle PFAS-kjemikalier

Presidentkandidat Kirsten Gillibrand (D) i USA krever at alle PFAS-kjemikalier blir forbudt under en stopp i Portsmouth 15. mars 2019.

"Jeg tror vi må forby hele gruppen av kjemikalier fordi de vil bli bestemt ... som kreftfremkallende", sa Gillibrand under et møte for å snakke om problemer med vannforurensning.

Hun la til at PFAS-forurensning er "et problem som påvirker samfunn over hele landet."

"Det er noe Miljødirektoratet må ta på alvor," sa hun. "Vårt ansvar er å beskytte folk, det er vårt fremste ansvar".

Kilde: www.fosters.com

Madrid-erklæringen om PFAS

Odoo image and text block

Hva sier 200 forskere og vitenskapsmen om PFAS?

  • Slutt å bruke PFAS hvor de ikke er avgjørende eller når sikrere alternativer finnes.
  • Som forskere og andre fagfolk fra en rekke fagområder, er vi opptatt av produksjon og utslipp i miljøet av et økende antall PFAS.
  • PFAS er funnet i innendørs og utendørs miljøer, dyreliv og menneskelig vev og kroppsvæsker over hele verden.
  • I dyreforsøk har enkelte langkjedede PFAS vist seg å forårsake leverskader, forstyrrelse av immunsystemet og svulster i flere organsystemer.
  • Selv om noen av de langkjedede PFAS er faset ut er de vanligste erstatninger kortkjedede PFAS med lignende strukturer.
  • Økende bruk av fluorerte alternativer vil føre til økende nivåer av stabile perfluorerte nedbrytningsprodukter i miljøet, og muligens også i biota og mennesker.
  • Vi oppfordrer det internasjonale samfunn til å samarbeide om å begrense produksjon og bruk av PFAS.

Hva sier svenske Miljødirektoratet om PFAS?

Odoo image and text block

Kilde: Naturvårdsverket i Sverige

PFAS er et fellesnavn for ca 5000 industrielt produserte kjemikalier.

PFAS (perfluorerte og polyfluorerte stoffer), eller høyfluorerte stoffer som de også kalles, har siden 1950-tallet blitt brukt i et stort antall produkter.

PFAS er meget utbredt i miljøet, ekstremt varige og noen er giftige.

PFAS er en gruppe av organiske substanser, preget av at de er fullstendig fluorert, dvs. de inneholder en karbonkjede der hvert hydrogenatom er blitt erstattet av et fluoratom. Den kjemiske bånd mellom karbon og fluor er en av de sterkeste som finnes.

I industrien brukes de til fremstilling av fluoropolymerer som blant annet brukes i stekepanner og kasseroller.

I takt med utviklingen av bedre analyse-metoder for PFAS stoffer, har dets brede spredning i miljøet og til mennesket blitt stadig mer anerkjent.

Den store bruken gjør at utslipp til miljøet vil være stort. PFAS-stoffenes varighet er en viktig faktor siden lekkasje og spredning kan skje i stoffets hele livssyklus – fra produksjon, ved bruk og som avfall.

Ulike PFAS har ulike sprednings-veier. Manga perfluorerte stoffer spres med vannet, mens de poly-fluorerte er mer flyktige og oftere spres med luften.

Mer informasjon

Her er lenker til artikler om PFAS.

Velg silikon

Du kan redusere spredningen av PFAS med å velge silikon fremfor fluorplast (Teflon).

En silikonbehandling av god kvalitet er ofte det mest kostnadseffektive alternativet.

Les mer om alternativene

For Bakers By RUNEX

Det meste du trenger av bakeriutstyr fra Skandinavias eldste og mest erfarne produsent av bakeplater, bakeformer og silikonbehandlinger. Etablert 1972. Ofte kopiert. Sjelden overgått.