Lenker til artikler om PFAS

GenX - Den nye nonstick-kjemikalien

Den nye nonstick-kjemikalien GenX (en PFAS) som brukes i Teflon ser ut til å være farlig, selv i små mengder, ifølge en ny rapport fra Miljødirektoratet (EPA) i USA. Dyreforsøk viser at GenX har potensiale til å påvirke nyrer, blod, immunsystem, lever og foster etter oral eksponering. "Data tyder på at det er kreftfremkallende," sier rapporten. (Kilde: USNEWS.COM)

Les mer (engelsk)

Kostnaden for passivitet

En sosioøkonomisk analyse av miljø- og helseeffekter knyttet til eksponering for PFAS.

PFAS er kjent for å være ekstremt vanskelig å nedbryte i miljøet og være bioakkumulerende og giftig.

Eksponering for PFAS mistenkes å øke risikoen for skadelige helseeffekter, for eksempel påvirkninger på skjoldbruskkjertelen, leveren, fettmetabolismen og immunsystemet.

Bedre bevissthet om kostnadene og problemene knyttet til PFAS eksponering vil hjelpe beslutningstakere og allmennheten til å gjøre mer effektive og rettidige risikostyringsbeslutninger.

Resultatene tyder på at kostnadene er store, med årlige helsemessige kostnader estimert til 2,8-4,6 milliarder euro for de nordiske landene og 52 - 84 milliarder euro for alle EØS-landene.

Les mer (engelsk)

 

PFAS drepte kyllinger

En kyllingfarm med 2400 fugler opplevde 4% dødelighet innen 24 timer etter kyllinginstallasjon. Dødelighet startet etter 4 timer og innen 72 timer hadde kumulativ dødelighet nådd 52%.

Dødsårsaken var lungeødem forårsaket av giftig gass.

Det store dødelighetsproblemet kom etter at varmelamepne ble erstattet. De nye varmepærene var PTFE-belagte (en medlem av PFAS-familien).

Fugler har følsomme andningsorganer og burfugler pleide før å bli brukt i gruver. Hvis fuglen døde var det giftige gasser i gruven og man måtte raskt evakuere.

Les mer (engelsk)


Ny studie: PFAS og stoffskifte

En ny studie ledet av Harvard T.H. Chan School of Public Health fant at PFASs var knyttet til økt vektøkning, særlig blant kvinner.

PFAS har blitt brukt i mer enn 60 år i mange forbrukerprodukter, inkludert nonstick bakebrett og stekepanner.

Kjemikaliene - perfluoroalkyl substanser (PFAS) - har vært knyttet til kreft, hormonforstyrrelser, immundysfunksjon, høyt kolesterol og fedme.

Studien viste også at høyere nivåer av PFAS i blodet var knyttet til lavere hvile-metabolisme. Metabolisme (RMR) er de kjemiske prosesser i kroppen som konverterer mat til energi, kjent som å "brenne kalorier". Personer med lavere RMR, eller langsommere metabolisme, brenner færre kalorier under normale daglige aktiviteter, og må kanskje spise mindre for å unngå å bli overvektige.

«Vi pleier å knytte PFAS med alvorlige helseproblemer som kreft, men det ser også ut til at de spiller en rolle for fedme, et stort helseproblem for millioner av mennesker over hele verden,» sier studiens medforfatter Philippe Grandjean, adjungerende professor i miljø og helse på Harvard Chan School.

Les mer (engelsk)


 

PFAS - Superkjemikalien som ikke brytes ned

Lytt til Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 30. juli 2017 (på svenska).

- Problemet er delvis at PFAS er så spredt og delvis at de ikke brytes ned. De er en slags super-substans fordi bindingen mellom karbon og fluoratomer er blant de sterkeste kjemiske bindingene som eksisterer. Det er de sterke bindingene som er selve funksjonen som gjør stoffene vann og fettavvisende. Det er også det som gjør dem så vanskelige eller umulige for naturen å bryte ned. Jo mer som er produsert og spredt, desto mer ender det opp i oss og i naturen. Forskerne reiser nå en advarselsfinger. Hvis du sammenligner med andre miljøgifter som PCB, Dioxins og DDT, er de stabile, men til slutt bryter de ned, sier Vetenskapsradions produsent.

- Vi jobber for et giftfritt miljø og vil ikke ha disse stoffene i det hele tatt, sier Miljøverndepartementet.

- Det er vanskelig og dyrt å rydde opp. Det viktigste tiltaket er å hindre at stoffene kommer ut, sier Svenske Landbruksuniversitetet.

- PFAS er et vanskelig forurensende stoff. Det er svært viktig at mange flere deltar i arbeidet for å forhindre at disse stoffene kommer inn i sirkulasjonen i samfunnet. De finnes i mange forbrukerprodukter, for eksempel mikropopcornposer, nonstick stekepanner, kosmetikk, utendørs klær, etc. Handelen må ta mye større ansvar for å fase ut PFAS fra forbrukerprodukter. Forbrukerne må være besværlige og kreve PFAS-fri, sier Svenske Vannforeningen.


Ny studie: PFAS overføres fra mor til foster

Allerede i mors mage får foster PFAS. Stoffene går gjennom morkaken under graviditeten og akkumuleres i fostervevet. Dette viser en ny studie gjort av forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Studien ble utført i nært samarbeid med forskere fra Københavns Universitet og Rigshospitalet. Forskningen ble finansiert av EU-prosjektet ReproUnion, Novo Nordisk Fonden, Forskningsrådet Formas og Jane and Aatos Erkko Foundation.

- I dag er mat den viktigste kilden til PFAS-stoffer, i form av fisk, melk, kjøtt og egg eller drikkevann hvis du bor i et forurenset område. Vi får dem i oss som en cocktail av stoffer som også kan samvirke med hverandre. Det ville være i tråd med forsiktighets-prinsippet innenfor begrensning av kjemiske stoffer å sikre at alle PFAS forsvinner fra vårt samfunn, sier Pauliina Damdimopoulou.

Les mer (engelsk)

Les mer (svensk)


Høyfluorerte stoffer i miljøet

PFAS er et samlingsnavn for ca. 3000 industrielt produserte kjemikalier. De brukes i et stort antall produkter, er utbredt i miljøet, ekstremt vedvarende og noen er giftige. I industrien brukes de i overflatebehandling av matemballasje og i fremstilling av fluoropolymerer, som blant annet brukes i stekepanner og, kjeler og bakeplater.

  • Perfluorinerte stoffer er en gruppe organiske stoffer karakterisert ved å være helt fluorert, dvs. de inneholder en karbonkjede hvor hvert hydrogenatom er erstattet av et fluoratom. Den kjemiske bindingen mellom karbon og fluor er en av de sterkeste tilgjengelige.
  • Faktisk er de perfluorerte stoffene sannsynligvis ikke forringet i det hele tatt i miljøet.
  • Polyfluorerte stoffer er svært lik perfluorerte stoffer, men er ikke like stabile og kan nedbrytes. I miljøet kan de brytes ned og bli perfluorerte. De brukes ofte som erstatning for perfluorerte stoffer.

Les mer (svensk)


Odoo image and text block

Forbud mot PFAS i matemballasje

Minst 8 delstater i USA vil i 2019 vurdere å forby eller redusere PFAS i matemballasje. PFAS er kjemikalier som brukes i nonstick belegg på matemballasje som mikrobølge popcornposer og matemballasje. De har vist seg å forårsake kreft- og organskader, og forstyrrer normal utvikling og begrenser vaksineffekt. Kjemikaliene forblir ikke i matemballasje, men overføres til maten vi spiser. Studier viser også at når PFAS-belagt matemballasje komposteres eller deponeres, sprer kjemikaliene seg i miljøet.

Kilde: SaferStates.org - Et nettverk av ulike miljø- og helseorganisasjoner i USA som deler en dristig og presserende visjon. Vi tror at familier, lokalsamfunn og miljø bør beskyttes mot de ødeleggende effektene av samfunnets store bruk av kjemikalier. Vi tror at ny nasjonal kjemisk politikk vil bidra til dannelsen av en renere, grønnere økonomi.

Les mer om lovforslagene (engelsk)

Les mer om PFAS (engelsk)


Madrid-erklæringen om PFAS

  • Slutt å bruke PFAS hvor de ikke er avgjørende eller når sikrere alternativer finnes.
  • Vi oppfordrer det internasjonale samfunn til å samarbeide om å begrense produksjon og bruk av PFAS.
  • Som forskere og andre fagfolk fra en rekke fagområder, er vi opptatt av produksjon og utslipp i miljøet av et økende antall PFAS.
  • Økende bruk av fluorerte alternativer vil føre til økende nivåer av stabile perfluorerte nedbrytningsprodukter i miljøet, og muligens også i biota og mennesker.
  • PFAS er funnet i innendørs og utendørs miljøer, dyreliv og menneskelig vev og kroppsvæsker over hele verden.
  • I dyreforsøk har enkelte langkjedede PFAS vist seg å forårsake leverskader, forstyrrelse av immunsystemet og svulster i flere organsystemer.
  • Selv om noen av de langkjedede PFAS er faset ut er de vanligste erstatninger kortkjedede PFAS med lignende strukturer.

Les mer (engelsk)


 

Teflon antas å forårsake kreft

Produsenter må betale ca 7.500.000.000 kr i skader til ofre.

DuPont visste om helserisikoen ved C8 (også kalt PFOA som er en PFAS) i Teflon allerede i midten av 60-tallet etter å ha utført laboratorietester på dyr (aper, hunder, rotter) og alle tester viste dårlig, dårlig helseeffekter. Allerede på 80-tallet advarte de sine ansatte om at C8 kunne forårsake kreft, men de fortalte ikke offentligheten. De viste en bevisst likegyldighet for menneskers helse og sikkerhet.

Folk blir syk over tid. Dette er et produkt som er i blodet og forblir der lenge. Det er en dramatisk økt risiko for skjoldbrusk sykdom, testikkelkreft og nyrekreft.

Det skal ikke være noen C8 (PFOA) i miljøet eller i noens blod.

[Du kan slå på tekst på engelsk på videoen etter at du har startet det.]