Verdier og Forpliktelser

Kvalitet

Vi skal levere produkter og tjenester av slik kvalitet som tilfredsstiller våre kunders forventninger, behov og krav.

Helse og Sikkerhet

Vi skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass og evaluere arbeidsmiljøet systematisk for å oppnå en høy grad av sikkerhet og trivsel for alle.

Miljø

Vi skal være forsiktige med miljøet og ikke forårsake permanent skade på de økologiske systemene, og skal om mulig velge materialer og prosesser som har minst negativ innvirkning på miljøet.

Etisk handel

Vi skal ikke bruke materialer og produkter produsert under forhold som utnytter eller utsetter folk for unødvendige farer.

Bakeriutstyr

Finn det meste du trenger til ditt bakeri eller konditori.